BG16RFOP002-2.073-2029

Проект № BG16RFOP002-2.073-2029 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19„

Бенефициент: ГАЛДИ ЕС ЕООД

Обща стойност на проекта: 3 595.10 лв., от които 3 055.84 лв.
европейско и 539.26 лв. национално съфинансиране.

Начало: 06.07.2020 г.
Край:
06.10.2020 г.

Галди Ес ЕООД е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.073-2029 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19″. Проектът е финансиран по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Основната цел на процедурата е осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Основната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал на бенефициента Галди Ес ЕООД за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Постигнането на тази цел ще даде положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, както и стабилност на съществуващите работни места.